ABMarca

Marca je softvér, ktorý štandardne dodávame ku všetkým našim laserom.

Ide o používateľsky prívetivý softvér s podporou celej škály funkcií. Umožňuje základnú tvorbu správ, prípravu datamatrix a čiarových kódov, exspiračných dát, počítadiel a pod. Podporovaná je práca s databázami, externými zariadeniami, komunikácia s osami. Ponúka import grafiky ako z vektorov, tak z bitmap.