Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť MARK industries s.r.o., so sídlom K Bílému vrchu 2912/3, Horní Počernice, 193 00 Praha, IČO: 04886739, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 255141 (ďalej iba „MARK industries“) a jej materská či sesterská spoločnosť prikladajú veľký význam ochrane vašich osobných údajov (ďalej iba „Údaje“) pri ich zbere, spracovaní a používaní. Naše zásady sú v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikáciách a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj príslušnými normami Európskej únie, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

V nasledujúcich bodoch je vysvetlený spôsob spracovania vašich údajov pri návšteve všetkých webových stránok patriacich spoločnosti MARK industries s.r.o. (ďalej iba „Web“), prípadne pri využívaní ďalších služieb. Vyhradzujeme si právo tieto zásady ochrany osobných údajov v prípade potreby zmeniť. Zmeny budú zverejnené na patričných weboch a ak nebude uvedené inak, vstúpia v platnosť okamžite.

 1. Získanie osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú jednotlivé údaje o osobných a vecných pomeroch, ktoré sa vzťahujú k identifikovanej osobe. Týmito sú napríklad meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné. Tieto informácie sa na webe nezisťujú, ale môžu byť poskytnuté dobrovoľne z vašej strany, napr. prostredníctvom registrácie, kontaktného formulára, telefónneho kontaktu, pre realizáciu zmluvy alebo pri vyžiadaní informácií.

Ostatné informácie, ktoré nie sú priamo spojené so skutočnou identitou osoby, nie sú považované za osobné údaje. Ide napríklad o názov domény z webu, z ktorého ste prišli, počet návštev, zobrazené stránky, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a doba trvania návštevy a i. Tieto informácie sú zbierané automaticky prostredníctvom cookies súborov, ako je podrobnejšie opísané v sekcii 3. Cookies a protokolové súbory serverov.

 1. Spracovanie údajov

K spracovaniu údajov dochádza na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť už uskutočneného spracovania údajov.

Údaje spracovávame iba v nevyhnutne nutnom rozsahu na stanovené účely a za predpokladu, že je to zákonom povolené, t. j. napr. ak je to nutné na zmluvné účely alebo aby sme vám umožnili používať náš web, prípadne na iné účely, na ktoré ste nám poskytli výslovný súhlas.

Poskytovanie, predaj alebo iné postúpenie vašich osobných údajov tretím osobám mimo spoločnosť MARK industries iba vtedy, keď je to potrebné na vybavenie zmluvy alebo na vykonanie služieb v rámci spracovania údajov zákazky alebo ste s tým výslovne súhlasili. Tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, sú nasledujúce:

 • s distribútormi a ďalšími dodávateľmi, ktorí sa podieľajú na poskytovaní našich produktov, služieb alebo riešení v rozsahu nevyhnutnom pre zaistenie vašich požiadaviek,
 • s poskytovateľmi služieb a subdodávateľmi, ktorí poskytujú služby našim menom, ​​ako je hostovanie webových stránok, služby IT, reklamné a marketingové služby a ďalšie odborné služby v nevyhnutnom rozsahu.

Nižšie nájdete konkrétne účely spracovania údajov.

2.1 Kontaktný formulár

Pomocou kontaktného formulára na našom webe nám môžete zasielať otázky. Aby sme mohli na vašu otázku odpovedať, potrebujeme poznať niektoré údaje, ako napr. meno alebo e-mailovú adresu. Ostatné položky sú označené ako nepovinné; otázku teda môžete odoslať bez zadania týchto doplňujúcich informácií.

Ak nám zašlete dopyt prostredníctvom kontaktného formulára, budú vaše údaje z dopytového formulára vrátane vami uvedených kontaktných údajov u nás uložené na účel spracovania dopytu a pre prípad nadväzujúcich otázok.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára tak prebieha výhradne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na to stačí, aby ste nám zaslali neformálny e-mail na info@markindustries.cz. Týmto nie je dotknutá zákonnosť operácií spracovania údajov, ku ktorým došlo do odvolania súhlasu.

2.2 Marketingové účely

Na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý sa uskutočňuje zaškrtnutím príslušného políčka alebo vyplýva z rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme používať vaše údaje na účely súvisiace s marketingom našich produktov a služieb, prípadne produktov a služieb našich obchodných partnerov (ďalej iba „marketingové účely“). To zahrnuje nasledujúce aktivity:

 1. zasielanie spravodajov a tlačových správ,
 2. oznámenie o udalostiach a iné oznámenia,
 3. informovanie o ponukách produktov, vrátane ponúk tretích strán, ktoré majú vzťah k našim produktom alebo službám,
 4. iné účely, ktoré sa vzťahujú k vášmu súhlasu.

Udelený súhlas pre budúce použitie vašich údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade nás, prosím, kontaktujte na e-mail: info@markindustries.cz.

2.2.1 E-mailový marketing

E-mailové správy využívame na oznámenie udalostí či oznámenie alebo na informovanie o relevantných ponukách. Na tento účel využívame služieb spoločnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, so sídlom Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 223183.

Ak chcete prijímať e-mailové správy, potrebujeme od vás platnú e-mailovú adresu a potvrdenie, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a súhlasíte s prijímaním e-mailových správ.

Odoberanie e-mailových správ môžete kedykoľvek upraviť alebo ukončiť s okamžitou účinnosťou bez udania dôvodov. Na tento účel, prosím, kliknite na odkaz „odhlásiť sa“, ktorý je obsiahnutý na konci každej e-mailovej správy alebo zaslaním požiadavky o zrušení zasielania na info@markindustries.cz.  Ecomail.cz neposkytuje vaše osobné informácie žiadnej tretej strane.

Ďalej Ecomail.cz, s.r.o. používa cookies na sledovanie správania používateľov na našich stránkach po tom, čo sa prekliknú cez e-mail. Informácie o správaní zahrnujú, aké stránky používatelia navštívili, koľko času na nich strávili a podobne. Osobné údaje nie sú zhromažďované, ani nedochádza k identifikácii osoby. Postup na deaktiváciu cookies súborov nájdete v sekcii 3.1 Cookies.

 1. Cookies a protokolové súbory serverov

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané webovými prehliadačmi. Tieto súbory neobsahujú žiadne osobné údaje a strácajú význam po opustení našich webových stránok. V prípade, že sa rozhodnete súbory cookies zakázať vo vašom prehliadači, máte aj naďalej prístup k prevažnej časti našich webových stránok. Cookies môžete spravovať pomocou funkcií jednotlivých prehliadačov. Pri deaktivácii súborov cookies môže byť ovplyvnená funkčnosť niektorých internetových stránok.

Väčšina nami používaných súborov cookies sú takzvané „session cookies“. Po ukončení vašej návštevy sa automaticky zmažú. Iné súbory cookies zostanú vo vašom koncovom zariadení uložené, kým ich nezmažete. Tieto súbory nám umožnia opätovne rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Protokolové súbory serverov sú automaticky zhromažďované poskytovateľom stránok. Ide napríklad o operačný systém, referenčnú adresu URL, adresu IP, čas otázky na server a pod. Tieto údaje nie sú spájané s inými zdrojmi údajov.

3.1 Google Analytics

Web využíva analytickú službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej iba „Google“).

Google Analytics používa na vytváranie prehľadov o interakciách návštevníkov na našom webe predovšetkým súbory cookies prvej strany. Tieto súbory cookies slúžia na ukladanie informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb. Prehliadače nezdieľajú súbory cookies prvej strany medzi doménami.

Údaje o vašom používaní webovej stránky nazhromaždené pomocou „cookies“ sú obyčajne prenášané na analýzu na server spoločnosti Google v USA a tam ukladané. V rámci tohto procesu nedochádza k zlúčeniu s ďalšími údajmi o vás, ktorými Google môže prípadne disponovať.

Pre správne fungovanie webov na internete je ku každému počítaču a zariadeniu pripojenému k internetu priradená IP adresa (adresa internetového protokolu), vďaka ktorej je možné zistiť, z ktorej krajiny, štátu a mesta sa počítač k internetu pripája. Google Analytics zhromažďuje IP adresy na účel poskytnutia a zaistenia bezpečnosti služby a tiež preto, aby majitelia webových stránok získali predstavu o geolokácii návštevníkov.

Služba Google Analytics nezdieľa so zákazníkmi služby Google Analytics údaje o skutočnej IP adrese. Vďaka metóde známej ako maskovanie IP adries môžu majitelia webových stránok, ktorí používajú službu Google Analytics, oznámiť tejto službe, aby na účely geolokácie používala namiesto celej IP adresy iba jej časť.

V prípade, že sa vám nepáči uvedený spôsob spracovania môžete a) nastaviť webový prehliadač tak, aby nedochádzalo k ukladaniu cookies súborov, b) obmedziť možnosť zberu dát pomocou nástroja Browser Add-On od spoločnosti Google (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Viac informácií nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

3.2 Google Adwords

3.2.1 Google Adwords Remarketing

Adwords Remarketing nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí v minulosti už navštívili náš web. Vďaka tomu je nám umožnené zobraziť používateľom správne reklamné oznámenia. Tieto oznámenia sú zobrazované spoločnosťou Google a dodávateľmi tretích strán na rôznych webových stránkach. Na to sú opäť využívané súbory cookies, ktoré ukladá váš prehliadač.

Ak chcete ukladaniu cookies na reklamné účely zabrániť, upravte nastavenie o personalizovanej reklame na adrese http://www.google.com/settings/ads. Ďalšou možnosťou je odhlásenie sa od príjmu súborov cookies dodávateľov tretích strán na stránkach organizácie Network Advertising Initiativehttp://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

3.2.2 Google Adwords Conversion Tracking

Pri našej činnosti tiež využívame funkciu sledovania konverzných akcií od spoločnosti Google. Táto funkcia nám umožňuje sledovať, čo sa stane po tom, čo používateľ vyvolal našu reklamu (napríklad, odoslanie dopytu cez kontaktný formulár) (ďalej iba „Google“).

Spoločnosť Google si je vedomá citlivosti údajov a ich významu pre inzerentov. Dbá teda nielen o dôsledné zachovanie ich dôvernosti a bezpečnosti týchto údajov v službe AdWords, ale tiež poskytuje jasné informácie o ich obmedzenom využívaní. Pre túto funkciu sú opäť využívané súbory cookies a nedochádza k identifikácii osoby. Tieto súbory je možné vypnúť podľa návodu v bode 3.3.1.

Ďalšie informácie nájdete na adrese https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=cs.

3.3 Sklik

Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

Na účely lepšieho cielenia reklamy Seznam zbiera informácie o cookies, URL, ktoré táto cookies navštívila a IP adresu. Tieto dáta nie sú nijak spojené s osobnými údajmi používateľov.

Z cielenej reklamy je možné sa aktuálne odhlásiť na adrese http://www.imedia.cz, čo je miesto dostupné z domovskej stránky Seznam.cz (odkaz Nápoveď, stránka Cielená reklama).

Spracovávané dáta sú zároveň uchovávané iba po obmedzenú dobu, pričom ich Seznam dôsledne anonymizujeme. Zdrojové dáta v neposlednom rade neposkytuje žiadnej tretej strane.

3.4 Plug-in moduly pre sociálne siete

Na našom webe používame moduly plug-in pre sociálne siete, ako napr. Twitter, Facebook alebo LinkedIn. Funkcia modulu sa aktivuje až kliknutím na príslušné tlačidlo. V takom prípade sa váš prehliadač spojí so serverom poskytovateľa zvolenej sociálnej siete, kde budete prihlásený ku svojmu účtu a poskytovateľ tejto siete môže vaše údaje prepojiť s vaším profilom.

Pre získanie informácií o účele a rozsahu zhromažďovania a používania údajov zo strany poskytovateľov sociálnych sietí a tiež o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov, navštívte webové stránky jednotlivých poskytovateľov sociálnych sietí:

 1. Facebook, https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 2. LinkedIn, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 3. Twitter, http://twitter.com/privacy.

Ďalej naša webová stránka používa zásuvné moduly stránky YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, prevádzkované spoločnosťou Google. V prípade, že si prehráte niektoré z YouTube videí na našich stránkach, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube a môže tak dôjsť k priradeniu vašich údajov k profilu. Tomu je možné predísť odhlásením zo svojho účtu YouTube.

Viac informácií nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

 1. Uchovávanie údajov

Vaše údaje budú uchovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutne nutná na účel, na ktorý boli údaje zhromažďované alebo kým nás nevyzvete na ich zmazanie či neodvoláte svoj súhlas. Týmto nie sú dotknuté záväzné zákonné predpisy – obzvlášť lehoty uchovávania. V prípade zákonnej povinnosti budú údaje vyhradené iba na zákonom vymedzené účely a po skončení povinnej doby uchovávania budú vymazané.

 1. Bezpečnosť

Spoločnosť MARK industries s.r.o. prijíma všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, aby chránila vaše údaje pred zneužitím. Kladieme teda veľký dôraz nielen na bezpečnostnú politiku, nevyhnutné technické opatrenia, ale tiež na starostlivý výber našich partnerov a dodávateľov v oblasti spracovania osobných údajov. Zoznam spracovateľov je k dispozícii na vyžiadanie.

 1. Právo na poskytnutie informácií, opravu alebo vymazanie údajov

V súlade so zákonnými ustanoveniami máte právo získať informácie o tom, aké údaje sú o vás uložené, ďalej máte právo požiadať o opravu či vymazanie všetkých údajov, ktoré už nie sú na príslušný účel potrebné, alebo ktoré sú spracovávané v rozpore s príslušnými zákonmi na ochranu údajov. To sa týka aj prípadu, kedy odvoláte svoj súhlas. Ak pri spracovaní osobných údajov sledujeme oprávnený záujem, máte možnosť sa na nás obrátiť s námietkou. Vaše osobné údaje vám navyše poskytneme v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte.

S vašimi požiadavkami sa obracajte na info@markindustries.cz

Posledná aktualizácia: 15.6.2021