Letecký priemysel a obrana

Výrobcovia komponentov pre letecký a obranný priemysel sú povinní označovať svoje výrobky na účel identifikácie a sledovateľnosti. Stále častejšou praxou je tiež používanie 2D kódu, aby boli splnené štandardy SAE AS9132 (letectvo) a MILS PEC130 (obrana).​

​V našom portfóliu nájdete širokú škálu technológií vhodných pre toto odvetvie, v popredí je laserová technológia. Laserové značenie je vhodné najmä kvôli schopnosti označovať kovy, ako je hliník, a tiež rôzne plastové podklady, ako sú potiahnuté plasty a káble.​

​Laserové systémy sú navyše oveľa menej škodlivé pre životné prostredie, pretože sú bezodpadové a tiež nevyžadujú spotrebný materiál.

Referencie

Laserové označovanie plastových krytiek

Riešenie pre laserové označovanie plastových krytiek elektrických komponentov v automatických výrobných linkách. Ide o bezkontaktné laserové značenie rôznych druhov plastov kontrastne, nezmazateľne a vo vysokom rozlíšení. Správa je automaticky generovaná buď riadiacou jednotkou lasera alebo PLC linkou. Laser je takmer bezúdržbové zariadenie so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi a dlhou životnosťou.

Značenie sérií pokovených dielov do svetlometov áut

Stanica na automatické označovanie sérií pokovených dielov do svetlometov áut. Obsahom značenia je alfanumerika a strojovo čitateľný DMC kód. Obsluha založí určité množstvo dielov, ktoré sú označené unikátnymi kódmi. Výhoda riešenia spočíva v tom, že laser ovláda v stanici osi X,Y a Z, čím prechádza nad celou pracovnou plochou stanice a umožňuje označiť veľké množstvo dielov naraz.

Mikroúderové zariadenie do automatov na kompletáciu dielov

Dodanie dvoch mikroúderových popisovačov do automatov na kompletáciu dielov v automotive. Diely sú nezmazateľne mechanicky označené automaticky generovanou správou, ktorá je tvorená alfanumerickými znakmi. Mikroúderový popisovač má takmer nulové náklady na prevádzku. Potrebuje iba napájanie z elektrickej siete.