Propagačné predmety

Spoločnosti, ktoré vyrábajú a predávajú reklamné darčeky, potrebujú spoľahlivé, rýchle a hlavne flexibilné systémy, ktoré uľahčia značenie na širokú škálu materiálov, ako je hliník, nerezová oceľ, striebro, chróm, plast a veľa ďalšieho.

Často sa značia logá alebo personalizované správy na rôzne predmety a propagačné darčeky, kódy exspirácie, QR kódy a i.​

​Laserové zariadenia navyše umožňujú podnikom realizovať propagačné darčeky, aplikovať variabilné kódy a veľa ďalšieho.​

Referencie

Laserové označovanie plastových krytiek

Riešenie pre laserové označovanie plastových krytiek elektrických komponentov v automatických výrobných linkách. Ide o bezkontaktné laserové značenie rôznych druhov plastov kontrastne, nezmazateľne a vo vysokom rozlíšení. Správa je automaticky generovaná buď riadiacou jednotkou lasera alebo PLC linkou. Laser je takmer bezúdržbové zariadenie so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi a dlhou životnosťou.

Značenie sérií pokovených dielov do svetlometov áut

Stanica na automatické označovanie sérií pokovených dielov do svetlometov áut. Obsahom značenia je alfanumerika a strojovo čitateľný DMC kód. Obsluha založí určité množstvo dielov, ktoré sú označené unikátnymi kódmi. Výhoda riešenia spočíva v tom, že laser ovláda v stanici osi X,Y a Z, čím prechádza nad celou pracovnou plochou stanice a umožňuje označiť veľké množstvo dielov naraz.

Inkjetové značenie plastových hadičiek na katéter

Riešenie pre inkjetové značenie NOK dielov v zdravotníctve (plastových hadičiek na katéter). Inkjetová tlačiareň MARK CCS 3000 je umiestnená pri extrudéri plastových hadičiek. V prípade, že extrudér vyrába hadičku s nesprávnym priemerom, inkjet dostane signál a označí ich pre následné vyradenie z procesu ako NOK výrobok. Vďaka automatickému uzáveru dýzy sme eliminovali zasychanie tlačiarne a s tým spojené problémy s uvedením do prevádzky.