3D značenie

  • Voliteľné príslušenstvo, ktoré ponúkame pre väčšinu našich vláknových a pevnolátkových laserov.
  • Umožňuje značenie tvarovo nepravidelných a zložitých dielov bez zmeny ohniskovej vzdialenosti lasera.
  • Rýchle a presné automatické preostrovanie zabezpečuje vysokú kvalitu bez deformácie na výškovo rozdielnych povrchoch.
  • Jednoduchý import modelov alebo tvorba základných tvarov v intuitívnom softvéri.