Automobilový priemysel

Na základe európskych predpisov musia byť všetky komponenty v automobilovom sektore označené, aby bolo možné sledovať súčiastky od okamihu výroby až do konečného miesta použitia a zaručiť tak ich kvalitu. Zároveň však nesmie mať značenie vplyv na konštrukciu dielu, ani na štruktúru jeho materiálu.

Lasery, mikroúderové stroje, stroje na mechanickú razbu alebo rycie systémy sú najčastejšie využívané technológie, pomocou ktorých sa značia napríklad sériové číslo, číslo šarže, firemné logo a iné.

Pomôžeme vám znížiť náklady na údržbu a vybrať technológiu značenia, ktorá je odolná voči abrazívnym procesom behom výroby.

Referencie

Značenie sérií pokovených dielov do svetlometov áut

Stanica na automatické označovanie sérií pokovených dielov do svetlometov áut. Obsahom značenia je alfanumerika a strojovo čitateľný DMC kód. Obsluha založí určité množstvo dielov, ktoré sú označené unikátnymi kódmi. Výhoda riešenia spočíva v tom, že laser ovláda v stanici osi X,Y a Z, čím prechádza nad celou pracovnou plochou stanice a umožňuje označiť veľké množstvo dielov naraz.

Mikroúderové zariadenie do automatov na kompletáciu dielov

Dodanie dvoch mikroúderových popisovačov do automatov na kompletáciu dielov v automotive. Diely sú nezmazateľne mechanicky označené automaticky generovanou správou, ktorá je tvorená alfanumerickými znakmi. Mikroúderový popisovač má takmer nulové náklady na prevádzku. Potrebuje iba napájanie z elektrickej siete.

Značenie homologačných znakov na PVC a PA materiál

Riešenie na značenie homologačných znakov na PVC a PA materiál. Kontrastný popis, perfektné na strojové čítanie a rýchla komunikácia s nadradenými systémami. Presný, opakovateľný a precízny výsledok značenia. Zariadenie v prevádzke 3. rok bez nutnosti servisného zásahu.