Farmaceutický a medicínsky priemysel

Legislatívne predpisy určené na ochranu zdravia pacientov stanovujú prísne pravidlá na kontrolu pravosti farmaceutických výrobkov. Nesprávne či zlé označenie môže mať pre výrobcu fatálne dôsledky. 

Pomôžeme vám splniť legislatívne požiadavky a eliminovať falzifikáty. Unikátny kód garantuje dohľadanie pravosti produktu od jeho výroby až ku koncovému zákazníkovi. 

Okrem značenia liekov a ich obalov je možné tiež značiť sklenené nádoby, fľaštičky, striekačky, blistery, kartóny, plastové uzávery, alumíniové fólie a i. Na produkty j

Referencie

Inkjetové značenie plastových hadičiek na katéter

Riešenie pre inkjetové značenie NOK dielov v zdravotníctve (plastových hadičiek na katéter). Inkjetová tlačiareň MARK CCS 3000 je umiestnená pri extrudéri plastových hadičiek. V prípade, že extrudér vyrába hadičku s nesprávnym priemerom, inkjet dostane signál a označí ich pre následné vyradenie z procesu ako NOK výrobok. Vďaka automatickému uzáveru dýzy sme eliminovali zasychanie tlačiarne a s tým spojené problémy s uvedením do prevádzky.

Nahradenie CIJ inkjetu pre značenie nerezového plechu

Nahradenie CIJ inkjetu pre značenie nerezového plechu
Zníženie nákladov na prevádzku a servis popisovacích zariadení.
Zariadenie nevyžaduje servis a výmena cartridge je veľmi jednoduchá a bez nutnosti odborníka.

Značenie FFP2 respirátorov cartridgovou tlačiarňou

Cartridgová tlačiareň Thermal inkjet pre dynamické značenie vonkajšej látkovej strany FFP2 respirátora. Tlač je vo vysokom rozlíšení až 600 dpi pri 5 riadkoch. Náhradou tampoprintovej tlačiarne dochádza k stabilizácii procesu bez nutnosti čistenia, dolievania atramentu a zasychania atramentu na tlačovom module. Kontinuálna prevádzka bez nutnosti údržby tlačiarne.