Spotrebný priemysel

Výrobcovia kozmetiky a produktov pre starostlivosť o domácnosť sú povinní značiť obaly svojich výrobkov v súlade s právnymi predpismi každej krajiny, v ktorej sa predávajú. Obvykle sa značí číslom šarže a dátumom spotreby. Kvalitné značenie umožňuje sledovateľnosť produktu.

Výrobcovia stavebných materiálov a spotrebných výrobkov (napr.: domácich spotrebičov) potrebujú často označiť svoje výrobky v drsných podmienkach, ako sú napríklad extrémne teploty. Naše zariadenia tieto podmienky splňujú a sú vhodné pre tehly, rúrky, hlinu, sklo, kov, PVC, drevo a i. Výsledné značenie má vždy vysoký kontrast aj kvalitu.

V našom portfóliu nájdete širokú škálu značiacich zariadení pre vaše výrobky a to vrátane zariadenia na značenie nebezpečných produktov, ako sú rozpúšťadlá, bez rizika poškodenia obalu.

Referencie

Laserové označovanie plastových krytiek

Riešenie pre laserové označovanie plastových krytiek elektrických komponentov v automatických výrobných linkách. Ide o bezkontaktné laserové značenie rôznych druhov plastov kontrastne, nezmazateľne a vo vysokom rozlíšení. Správa je automaticky generovaná buď riadiacou jednotkou lasera alebo PLC linkou. Laser je takmer bezúdržbové zariadenie so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi a dlhou životnosťou.

Značenie sérií pokovených dielov do svetlometov áut

Stanica na automatické označovanie sérií pokovených dielov do svetlometov áut. Obsahom značenia je alfanumerika a strojovo čitateľný DMC kód. Obsluha založí určité množstvo dielov, ktoré sú označené unikátnymi kódmi. Výhoda riešenia spočíva v tom, že laser ovláda v stanici osi X,Y a Z, čím prechádza nad celou pracovnou plochou stanice a umožňuje označiť veľké množstvo dielov naraz.

Inkjetové značenie plastových hadičiek na katéter

Riešenie pre inkjetové značenie NOK dielov v zdravotníctve (plastových hadičiek na katéter). Inkjetová tlačiareň MARK CCS 3000 je umiestnená pri extrudéri plastových hadičiek. V prípade, že extrudér vyrába hadičku s nesprávnym priemerom, inkjet dostane signál a označí ich pre následné vyradenie z procesu ako NOK výrobok. Vďaka automatickému uzáveru dýzy sme eliminovali zasychanie tlačiarne a s tým spojené problémy s uvedením do prevádzky.