Zelený laser D-5000 DUO

  • Poskytuje vysoký výkon paprsku pri vlnovej dĺžke 532 nm.I
  • Ideálny na značenie plastov s minimálnym tepelným dopadom.
  • Vzduchom chladený laser.
  • Jednofázové napájanie.
  • K dispozícii je pikosekundový model s kratšou dĺžkou pulzu a vyšším výkonom.
  • Jednoduchá integrácia do automatizovanej výrobnej linky alebo pracovných staníc iLaserBox.
  • Je vybavený duálnou procesorovou architektúrou pre rýchle časy cyklov aj pri premenlivých dátach.