Logistika

Značenie a aplikácia etikiet v logistike je zásadná pre zaistenie sledovateľnosti zásielok. Produkty často absolvujú veľké vzdialenosti, než sa dostanú k distribútorom a spotrebiteľom. Výrobcovia a logistické spoločnosti sú preto povinní označiť obal, aby zásielka bola bezpečne doručená na miesto určenia.

Vonkajšie obaly, ako sú krabice, tašky a obálky, musia obsahovať identifikačné údaje, aby spoločnosti mohli sledovať cestu produktu naprieč dodávateľským reťazcom.​

​V našom portfóliu nájdete aj zariadenia, ktoré môžu značiť informácie priamo na primárne, sekundárne aj terciárne obaly. Vďaka flexibilnému značeniu sa zníži ľudská chybovosť, manuálne operácie a zlepší sa kvalita tlače.

Referencie

Aplikácia etikiet na krabice v potravinárskej prevádzke

Unikátne riešenie aplikátora pre aplikáciu etikiet z troch strán. Konštrukcia aplikátora a stojana kompletne na mieru zákazníka. Aplikácia nadmernej etikety. Úspora pracovných síl. Automatizácia procesu. Zvýšenie efektivity – presné lepenie a umiestnenie etikiet.