Mikroúder InDot

Mechanické značenie mikroúderom s vysokou presnosťou a rýchlosťou.

  • Ideálne na značenie kovových rúrok, plechov, štítkov a ďalších produktov.
  • Integrovateľný variant s pneumatickým alebo elektrickým pohonom.
  • Ovládanie cez dotykovú obrazovku pokročilým softvérom.
  • Značenie DM a QR kódov, sériových čísel a pod.
  • Rýchlosť až 12 znakov za sekundu. Široké možnosti komunikácie s nadradenými systémami.
  • Možnosť motorizovanej osi Z.
  • Spoločnosť PRYOR je svetový líder v oblasti permanentného značenia.