Mechanické značenie

Dodávame zariadenie pre mechanické značenie úderom alebo rytím, ktoré odolá aj prelakovaniu.

Raznica

Raznice na značenie kovov a iných materiálov.

Referencie

Mikroúderové zariadenie do automatov na kompletáciu dielov

Dodanie dvoch mikroúderových popisovačov do automatov na kompletáciu dielov v automotive. Diely sú nezmazateľne mechanicky označené automaticky generovanou správou, ktorá je tvorená alfanumerickými znakmi. Mikroúderový popisovač má takmer nulové náklady na prevádzku. Potrebuje iba napájanie z elektrickej siete.

Mikroúderové zariadenie umiestnené v karuseli nástrojov

Značenie mikroúderovým zariadením umiestneným v karuseli nástrojov a ovládaným priamo z riadiacej jednotky päťosovej frézy. Zákazník implementáciou tohto riešenia skrátil čas na spracovanie výrobku, odstránil nadbytočnú manipuláciu a predovšetkým zamedzil možnosti vzniku chýb.
Návratnosť investície tak vzniká okamžite so zadovážením zariadenia, pretože celý proces značenia je vykonávaný v stroji ihneď po obrobení produktu.

Mikroúder so systémom zásobníka štítkov a podávačom

Mikroúderové značenie štítkov s automatickým podávačom štítkov a tlačou z databázy. Automatický podávač štítkov so zásobníkom – dômyselné odoberanie štítku zo zásobníkov lineárnou lištou a fixácia v mieste značenia. Následne sú označené štítky uvoľnené a radené do komína. Možnosť úpravy zásobníka a posuvu zaisťuje vysokú variabilitu podávania a značenia.

Novinky

Mechanické značení plastových dílů mikroúderovým popisovačem
Je vhodné ke značení alfanumerických znaků od velikosti 2 mm. Toto řešení je ideální pro společnosti, které se zaměřují na výrobu plastových dílů nebo staví výrobní linky či jednoúčelové stroje…
Detail