Ostatné odvetvia

Výrobcovia priemyselných výrobkov (vrátane kovových a plastových súčastí, mechanických nástrojov a nástrojov) sú povinní označiť svoje výrobky na účely identifikácie, riadiť sledovateľnosť z bezpečnostných dôvodov a zlepšiť povedomie o značke.

Najčastejšie sa používajú vláknové lasery pre ich schopnosť značenia na kovoch a na veľkom počte plastových podkladov. Lasery Macsa ID tiež ponúkajú možnosť zabudovania hlavy pre 3D tlač na nepravidelných povrchoch pri zachovaní vysokej kvality.​

Ponúkame riešenie pre priemyselné značenia, ktoré umožňujú značenie alebo kódovanie nielen kovových a plastových dielov, ale aj ďalších materiálov.

Referencie

Mikroúderové zariadenie umiestnené v karuseli nástrojov

Značenie mikroúderovým zariadením umiestneným v karuseli nástrojov a ovládaným priamo z riadiacej jednotky päťosovej frézy. Zákazník implementáciou tohto riešenia skrátil čas na spracovanie výrobku, odstránil nadbytočnú manipuláciu a predovšetkým zamedzil možnosti vzniku chýb.
Návratnosť investície tak vzniká okamžite so zadovážením zariadenia, pretože celý proces značenia je vykonávaný v stroji ihneď po obrobení produktu.

Náhrada bezkontaktného značenia bodom TIJ tlačiarňou

Náhrada síce jednoduchého, ale problémového spôsobu značenia fixkou alebo bezkontaktného značenia bodom, ktoré vyžaduje častú údržbu.
Žiadne mechanické nastavovanie, takmer bez nutnosti servisu alebo čistenia. Absolútne bezkonkurenčný pomer cena/výkon a dlhodobo pohodlná a bezstarostná prevádzka. Značenie je bezkontaktné, kontrastné a strojovo perfektne čitateľné.

Mikroúder so systémom zásobníka štítkov a podávačom

Mikroúderové značenie štítkov s automatickým podávačom štítkov a tlačou z databázy. Automatický podávač štítkov so zásobníkom – dômyselné odoberanie štítku zo zásobníkov lineárnou lištou a fixácia v mieste značenia. Následne sú označené štítky uvoľnené a radené do komína. Možnosť úpravy zásobníka a posuvu zaisťuje vysokú variabilitu podávania a značenia.