Filtrácia

Priemyselné filtračné jednotky slúžia na odsávanie nebezpečných spalín vzniknutých napr. pri laserovom značení.

Tieto spaliny sú zdraviu škodlivé a je nevyhnutné ich bezpečne odfiltrovať a zadržať vo vnútri jednotky. Jednotka je vybavená špeciálnymi segmentmi, ktoré sa nazývajú Prefilter a kombinovaný HEPA filter. Tieto segmenty majú svoju kapacitu na prijatie spalín a tiež životnosť, po ktorú plnia svoju funkciu.

BOFA

Priemyselné filtračné jednotky BOFA pre odsávanie nebezpečných spalín.

TBH

Priemyselné filtračné jednotky TBH pre odsávanie nebezpečných spalín.

Referencie

Laserové označovanie plastových krytiek

Riešenie pre laserové označovanie plastových krytiek elektrických komponentov v automatických výrobných linkách. Ide o bezkontaktné laserové značenie rôznych druhov plastov kontrastne, nezmazateľne a vo vysokom rozlíšení. Správa je automaticky generovaná buď riadiacou jednotkou lasera alebo PLC linkou. Laser je takmer bezúdržbové zariadenie so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi a dlhou životnosťou.

Značenie sérií pokovených dielov do svetlometov áut

Stanica na automatické označovanie sérií pokovených dielov do svetlometov áut. Obsahom značenia je alfanumerika a strojovo čitateľný DMC kód. Obsluha založí určité množstvo dielov, ktoré sú označené unikátnymi kódmi. Výhoda riešenia spočíva v tom, že laser ovláda v stanici osi X,Y a Z, čím prechádza nad celou pracovnou plochou stanice a umožňuje označiť veľké množstvo dielov naraz.

Laserové riešenie na značenie pred lakovaním

Požiadavka zákazníka na označenie plechového výlisku pred lakovaním tak, aby bol vyznačený 2D kód čitateľný aj po kataforéznom lakovaní s obmedzeným časom značenia na 1 sekundu. Laser je umiestnený v pozícii karuselu, vďaka dostatočne veľkej pracovnej oblasti a vysokému výkonu nie je nutná žiadna ďalšia manipulácia. Zákazník získal bezkontaktné a rýchle riešenie. Na základe úspešného projektu uvažuje o postupnom nahradzovaní hlučných a pomalých mikroúderov.

Novinky

Zaistite si včasnú výmenu filtrov
Nezapomínejte na bezpečnost práce během laserového značení. Zajistěte včasnou výměnu filtrů.
Detail
Vysoce výkonný odsavač laserových splodin
Při laserových procesech jako je řezání, gravírování, značení, svařování či značení se vytváří škodlivé látky, které se dostávají do okolního vzduchu. Tyto látky mají formu pevných částic, plynu nebo páry.
Detail
Přímá extrakce aerosolu pro zubní kliniky díky filtračním jednotkám BOFA
DentalPRO Aerosol pomáhá snížit riziko kontaminace mezi personálem a pacientem během vyšetření. Díky nejnovější technologii průchodu vzduchu je vhodný pro práci s osobními ochrannými pomůckami (OOP).
Detail