Elektrotechnický priemysel

V elektrotechnickom priemysle nachádzajú uplatnenie všetky možnosti priemyselného značenia. Je tu kladený vysoký dôraz na presnosť, vysoký kontrast, rozlíšenie a opakovateľnosť procesu.

Značenie musí byť tiež odolné voči chemikáliám, ktoré môžu kód poškodiť a znížiť jeho čitateľnosť. Najčastejšie sa tak na opis malých a mikro súčiastok či dosiek tlačených spojov využíva laser.

Samostatným odvetvím je potom vysokorýchlostné značenie káblov a individuálnych vodičov. Tu sa najčastejšie uplatňujú inkjetové tlačiarne a v niektorých prípadoch aj lasery. Potlač štítkov, etikiet a ich následná aplikácia je sprievodným procesom spojeným s výrobou, pre ktoré sa najviac hodia TTR tlačiarne, a modulárnymi aplikátormi.

Referencie

Laserové označovanie plastových krytiek

Riešenie pre laserové označovanie plastových krytiek elektrických komponentov v automatických výrobných linkách. Ide o bezkontaktné laserové značenie rôznych druhov plastov kontrastne, nezmazateľne a vo vysokom rozlíšení. Správa je automaticky generovaná buď riadiacou jednotkou lasera alebo PLC linkou. Laser je takmer bezúdržbové zariadenie so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi a dlhou životnosťou.

Laserové riešenie na značenie pred lakovaním

Požiadavka zákazníka na označenie plechového výlisku pred lakovaním tak, aby bol vyznačený 2D kód čitateľný aj po kataforéznom lakovaní s obmedzeným časom značenia na 1 sekundu. Laser je umiestnený v pozícii karuselu, vďaka dostatočne veľkej pracovnej oblasti a vysokému výkonu nie je nutná žiadna ďalšia manipulácia. Zákazník získal bezkontaktné a rýchle riešenie. Na základe úspešného projektu uvažuje o postupnom nahradzovaní hlučných a pomalých mikroúderov.