Kariéra

Úspech je tímová práca

Ťaháme za jeden povraz! Dbáme na previazanosť jednotlivých oddelení a zasadzujeme sa o štruktúrovanú výmenu informácií. Samozrejmosťou je vzájomná podpora. Tímového ducha tiež podporujeme ako oficiálnymi, tak neformálnymi teambuildingmi.

Kladieme dôraz na „work-life balance“

Čas strávený s rodinou a záľubami je dôležitý pre udržanie dobrej nálady v tíme. V MARK industries sa snažíme vychádzať v ústrety potrebám našich zamestnancov.

Príležitosť pre profesijný rozvoj

Osobný a profesijný rast je dôležitý ako pre našich zamestnancov, tak pre nás. Každý zamestnanec má možnosť si individuálne nastaviť svoje ciele aj rozvoj. Štruktúrovaná spätná väzba medzi zamestnancom a manažérom nám pomáha posúdiť súčasnú pozíciu zamestnanca a určiť ďalší rozvoj.

Sme zodpovední voči spoločnosti

Naše udržateľné riadenie sa neodráža iba v zodpovednom využívaní našich zdrojov, ale tiež reflektujeme na potreby spoločnosti či životného prostredia.

Aktuálne pozície

Pripojte sa k tímu MARK a pošlite nám svoj životopis na hr@markindustries.cz.

Menu