Pevnolátkový laser
D-5000 (Nd:YAG)

Kryštálový DPSS (Nd:YAG) laser na kontrastné značenie plastov a jemných materiálov od španielskeho dodávateľa Macsa id.

HLINÍK | OCEĽ | PLAST

  • Vysoká kvalita a kontrast na kovoch a predovšetkým na plastoch.
  • Výsledné značenie nepoškodzuje podkladový materiál.
  • Laser je k dispozícii aj vo variante Nano, GREEN a UV.
  • Je vybavený duálnou procesorovou architektúrou pre rýchle doby cyklov aj s premennými.
  • Pripravený na integráciu do linky alebo do samostantných pracovných staníc.
  • Schopnost statického aj dynamického značenia (v pohybe).