Referencie

Filters
Reset
Laserové označovanie plastových krytiek

Riešenie pre laserové označovanie plastových krytiek elektrických komponentov v automatických výrobných linkách. Ide o bezkontaktné laserové značenie rôznych druhov plastov kontrastne, nezmazateľne a vo vysokom rozlíšení. Správa je automaticky generovaná buď riadiacou jednotkou lasera alebo PLC linkou. Laser je takmer bezúdržbové zariadenie so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi a dlhou životnosťou.

Značenie sérií pokovených dielov do svetlometov áut

Stanica na automatické označovanie sérií pokovených dielov do svetlometov áut. Obsahom značenia je alfanumerika a strojovo čitateľný DMC kód. Obsluha založí určité množstvo dielov, ktoré sú označené unikátnymi kódmi. Výhoda riešenia spočíva v tom, že laser ovláda v stanici osi X,Y a Z, čím prechádza nad celou pracovnou plochou stanice a umožňuje označiť veľké množstvo dielov naraz.

Inkjetové značenie plastových hadičiek na katéter

Riešenie pre inkjetové značenie NOK dielov v zdravotníctve (plastových hadičiek na katéter). Inkjetová tlačiareň MARK CCS 3000 je umiestnená pri extrudéri plastových hadičiek. V prípade, že extrudér vyrába hadičku s nesprávnym priemerom, inkjet dostane signál a označí ich pre následné vyradenie z procesu ako NOK výrobok. Vďaka automatickému uzáveru dýzy sme eliminovali zasychanie tlačiarne a s tým spojené problémy s uvedením do prevádzky.

Mikroúderové zariadenie do automatov na kompletáciu dielov

Dodanie dvoch mikroúderových popisovačov do automatov na kompletáciu dielov v automotive. Diely sú nezmazateľne mechanicky označené automaticky generovanou správou, ktorá je tvorená alfanumerickými znakmi. Mikroúderový popisovač má takmer nulové náklady na prevádzku. Potrebuje iba napájanie z elektrickej siete.

Mikroúderové zariadenie umiestnené v karuseli nástrojov

Značenie mikroúderovým zariadením umiestneným v karuseli nástrojov a ovládaným priamo z riadiacej jednotky päťosovej frézy. Zákazník implementáciou tohto riešenia skrátil čas na spracovanie výrobku, odstránil nadbytočnú manipuláciu a predovšetkým zamedzil možnosti vzniku chýb.
Návratnosť investície tak vzniká okamžite so zadovážením zariadenia, pretože celý proces značenia je vykonávaný v stroji ihneď po obrobení produktu.

Náhrada bezkontaktného značenia bodom TIJ tlačiarňou

Náhrada síce jednoduchého, ale problémového spôsobu značenia fixkou alebo bezkontaktného značenia bodom, ktoré vyžaduje častú údržbu.
Žiadne mechanické nastavovanie, takmer bez nutnosti servisu alebo čistenia. Absolútne bezkonkurenčný pomer cena/výkon a dlhodobo pohodlná a bezstarostná prevádzka. Značenie je bezkontaktné, kontrastné a strojovo perfektne čitateľné.

Laserové riešenie na značenie pred lakovaním

Požiadavka zákazníka na označenie plechového výlisku pred lakovaním tak, aby bol vyznačený 2D kód čitateľný aj po kataforéznom lakovaní s obmedzeným časom značenia na 1 sekundu. Laser je umiestnený v pozícii karuselu, vďaka dostatočne veľkej pracovnej oblasti a vysokému výkonu nie je nutná žiadna ďalšia manipulácia. Zákazník získal bezkontaktné a rýchle riešenie. Na základe úspešného projektu uvažuje o postupnom nahradzovaní hlučných a pomalých mikroúderov.

Nahradenie CIJ inkjetu pre značenie nerezového plechu

Nahradenie CIJ inkjetu pre značenie nerezového plechu
Zníženie nákladov na prevádzku a servis popisovacích zariadení.
Zariadenie nevyžaduje servis a výmena cartridge je veľmi jednoduchá a bez nutnosti odborníka.

Značenie homologačných znakov na PVC a PA materiál

Riešenie na značenie homologačných znakov na PVC a PA materiál. Kontrastný popis, perfektné na strojové čítanie a rýchla komunikácia s nadradenými systémami. Presný, opakovateľný a precízny výsledok značenia. Zariadenie v prevádzke 3. rok bez nutnosti servisného zásahu.

Aplikácia etikiet na krabice v potravinárskej prevádzke

Unikátne riešenie aplikátora pre aplikáciu etikiet z troch strán. Konštrukcia aplikátora a stojana kompletne na mieru zákazníka. Aplikácia nadmernej etikety. Úspora pracovných síl. Automatizácia procesu. Zvýšenie efektivity – presné lepenie a umiestnenie etikiet.

Mikroúder so systémom zásobníka štítkov a podávačom

Mikroúderové značenie štítkov s automatickým podávačom štítkov a tlačou z databázy. Automatický podávač štítkov so zásobníkom – dômyselné odoberanie štítku zo zásobníkov lineárnou lištou a fixácia v mieste značenia. Následne sú označené štítky uvoľnené a radené do komína. Možnosť úpravy zásobníka a posuvu zaisťuje vysokú variabilitu podávania a značenia.

Značenie FFP2 respirátorov cartridgovou tlačiarňou

Cartridgová tlačiareň Thermal inkjet pre dynamické značenie vonkajšej látkovej strany FFP2 respirátora. Tlač je vo vysokom rozlíšení až 600 dpi pri 5 riadkoch. Náhradou tampoprintovej tlačiarne dochádza k stabilizácii procesu bez nutnosti čistenia, dolievania atramentu a zasychania atramentu na tlačovom module. Kontinuálna prevádzka bez nutnosti údržby tlačiarne.

Laserový plotter pre presné vyrezávanie definovaných tvarov

Vďaka integrácii kompaktného laserového zdroja LUXINAR OEM65iX môže zákazník vyrezávať vlastnú grafiku do materiálu s hrúbkou 18 mm pri rýchlosti až 2 m/s. Patentovaná SLAB technológia, ktorá zaisťuje presnosť a kvalitu rezu. Nahradenie starého menej výkonného lasera laserom s vyšším výkonom zvýšilo rýchlosť produkcie a kvalitu finálneho výrobku, znížilo nepodarkovosť a prevádzkové náklady.

Pracovná stanica Macsa id pre 3D laserové značenie

Pracovná stanica Macsa id pre 3D laserové značenie nielen pravidelných tvarov, ako sú valce, kužele alebo naklonená rovina, ale tiež nepravidelných tvarov. Stanica je vybavená 3 lineárnymi osami a 3D modulom, ktorý umožňuje dynamicky meniť ohniskovú vzdialenosť a prispôsobovať ju tvaru dielu.