Školenie laserovej bezpečnosti

Ponúkame školenie pre splnenie všetkých legislatívnych povinností pre bezpečnú prácu s lasermi.

  • Ponúkame školenie bezpečnosti pre laserové zariadenia.
  • Školenie pokrýva bezpečnosť podľa platných českých noriem a zákonov.
  • Špeciálne pripravené pre rôzne záujmové skupiny – obsluhu, technických pracovníkov, údržbu, integrátorov a ďalšie.
  • Školenie je možné uskutočňovať priamo u vás alebo v našom laboratóriu.
  • Konzultujeme bezpečnosť vašich zariadení priamo s integrátormi.
  • Školenie odporúčame absolvovať aspoň raz ročne.