Elektrochemické značenie

Plne programovateľné značenie alfanumerických kódov, log, čiarových kódov a DM kódov.

  • Využíva sa na značenie dielov, kde sú vysoké nároky na povrchovú úpravu.
  • Proces diel nedeformuje.
  • Aplikácie nachádza najmä v oblasti automotive a letectva.
  • K dodaniu samostatne alebo ako kompletná pracovná stanica.