idBlocks Pallet 6013/6014

Aplikátor etikiet na značenie z dvoch strán na dve zastavenia

Aplikátor so strednou rýchlosťou etiketovania umožňuje označiť 100 paliet/hodinu dvomi etiketami na jednu paletu. Vhodný na integráciu do stredných výrobných liniek.