Zaistite si včasnú výmenu filtrov

Nezabúdajte na bezpečnosť práce pri laserovom značení. Dbajte na včasnú výmenu filtrov.

Počas laserového značenia dochádza k “odpaľovaniu” časti povrchu výrobku, čím sa vytvorí zmes častíc a plynných látok, ktoré sa odvádzajú vo forme dymu. Tieto častice sa zachytávajú pomocou filtrov, ktoré nielen zabezpečujú správne fungovanie zariadenia, ale aj chránia zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

Inštalované filtre však majú obmedzenú životnosť, a preto sa musia pravidelne meniť. Výrobcovia odporúčajú vymeniť sadu filtrov najneskôr do 12 mesiacov.

Dôvody zachytávania dymu:

  • Prevádzkové – Na laserovej optike sa usadzuje dym, ktorý spôsobuje zhoršenie kvality značenia.
  • Zdravie a bezpečnosť – Častice uvoľnené počas výrobného procesu sú menšie ako 1 µm, ich priame vdýchnutie predstavuje zdravotné riziko.

Možné zdravotné následky zahrňují:

  • Zápal a zmeny tkaniva v dýchacích orgánoch.
  • Astma, alergie, respiračné poruchy.
  • Zhoršenie schopnosti čištěnia pľúc, rakovina pľúc.

V MARK industries zabezpečujeme túto výmenu vrátane bezpečného odstránenia a založenia nových filtrov. Aké filtre ponúkame?

Pre-filter (hrubý prachový filter G1-G4, jemný prachový filter M5-F9)

Slúži ako prvý filter celého systému a prakticky chráni jemnejší filter HEPA pred poškodením a zanesením veľkými alebo pevnými časticami. Stav predfiltra priamo ovplyvňuje životnosť filtra HEPA. Pri laserovom spracovaní plastov je obvyklá veľkosť častíc približne 0,2 mikrónu. Účinnosť predfiltra sa pohybuje od 35 % do 65 % a je klasifikovaná ako F5 – F7. Pri laserovom spracovaní kovov je veľkosť častíc až 1 mikrón a filter môže pracovať s účinnosťou 65 % – 80 %.

Filter pevných častíc (EPA E10-E11, HEPA H13-H14, UUPA U15-U17)

Určené na zachytávanie mikroskopických čiastočiek vznikajúcich pri odparovaní materiálu. Filtre sú skonštruované z niekoľkých desiatok vrstiev špeciálneho absorpčného materiálu popretkávaného jemnou sieťovinou. Dokážu zachytiť 99,997 % častíc s veľkosťou 0,3 mikrónu. Filtre pevných častíc sú najdôležitejšou súčasťou systému, preto sa dbá na ich maximálnu kvalitu a spoľahlivosť.

Molekulárný adsorpčný filter (aktívne uhlie, chemická adsorpcia)

Aktívne uhlie má schopnosť adsorbovať alebo ukladať molekuly plynov a pár na povrch adsorpčného materiálu. Používa sa na zachytávanie pachov alebo škodlivých látok. Počas chemického procesu sa molekuly plynu rozkladajú a neutralizujú chemickou väzbou s reaktantom umiestneným na nosnom materiáli. Rozkladajúce sa molekuly sa potom môžu zachytiť pomocou fyzikálneho filtra.

Na základe vašej aplikácie definujeme správnu veľkosť, výkon filtračnej jednotky a kombináciu vhodných filtrov. V túto chvíľu ponúkame filtry od dvoch dodávateľov, ktorými sú:

TBH

BOFA

Pokiaľ máte záujem o naše služby, neváhajte a kontaktujte nás.