EasyPlast

VarioSeal je vysokokvalitné riešenie pre zatavenie vreca

  • Výmena vriec a ich doplnenie bez nutnosti zastavenia výroby.
  • Jednoduché ovládanie stroja.
  • Zobrazenie výstrah a dostupných funkcií stroja na displeji.

POZRITE SA NA VIDEO