Laserové značení plastových spínačů ve dvou a více úrovních

V elektrotechnickém průmyslu se uplatňují všechny technologie průmyslového značení. Důraz je kladen zejména na pohledově hezké značení, dále pak na přesnost a opakovatelnost procesu. Pro popis malých a mikro součástek či desek tištěných spojů se nejčastěji používá laser. Stále častěji se využívá i pro značení plastových dílů s nerovným povrchem. Jednou z hlavních výhod aplikace je bezproblémové přizpůsobení značení dle individuálních potřeb zákazníka, jako je například jazyk textu či jiné požadavky definované v normách pro označování produktu. A to bez dalších nákladů.

Plastový spínač je vyrobený z běžně používaného materiálu ABS (akrylonitril-butadien-styren), který je velmi odolný vůči nárazům a vysokým teplotám.

Pro značení se využívá vláknový laser Macsa řady F9000, který zajistí kvalitní značení i na složitých tvarech (například spínače), které je nutné značit v různých výškách.

Laserový systém Macsa id je osazen 3D modulem, který umožňuje měnit požadovanou ohniskovou vzdálenost i dynamicky v průběhu značení. CAD soubor (3D model) značeného dílu nahrajeme do softwaru Marca, který rozpoznává geometrii dílu a promítá laserový paprsek na díl s příslušnými korekcemi pro zajištění optimální kvality značení.

V případě statické aplikace (viz. obrázek) dosáhneme kvalitního kontrastu značení a nulového poškození materiálu pomocí laserového značení, které trvá 2,1 sekundy.