Laserové značení plechovek

Objem piva prodaného v plechovkách se zvyšuje každým rokem. V nápojářství tak jde o druhý nejpoužívanější nápojový obal po skle. Reálně se vyrobí až 80 tisíc plechovek za hodinu, které je potřeba označit.

Značení plechovek je technicky a časově náročná aplikace z důvodu “víceřádkového” značení dle předepsaných norem. Hliníkové plechovky bývají často značeny pomocí inkjetových tiskáren. Ukazuje se, že se jedná o řešení, které není praktické vzhledem k výrobním podmínkám stáčecích linek (vysoká teplota, vlhkost vzduchu, orosení plechovek nebo používání tlakové vody při omývání a dezinfekci linek). Zmíněné faktory ovlivňují čitelnost značení a dostatečnou přilnavost inkoustu na hliníkový povrch obalu.

Vhodným řešením pro značení plechovek jsou vláknové lasery. Jejich záření (s vlnovou délkou 1064 nm) vytvoří v hliníku značku, která nezpůsobí výraznou změnu barvy a zajistí vynikající čitelnost. Laser dosáhne účinného, spolehlivého a nesmazatelného značení bez použití inkoustu.

Kvůli vysokým výrobním rychlostem a kódování velkého množství znaků je nejvhodnějším řešením ultra-rychlý (Ultra High Speed) a vysoce výkonný značicí laser Macsa série SPA F-9050 UHS. Jde o 50W vláknový laser v úpravě pro použití v potravinářských a nápojářských provozech (krytí laseru IP 65).

Optika laseru s pracovním polem 100 × 100 mm má správný poměr energie potřebný k trvalému značení adekvátní hloubku ostření pro práci na zakřiveném dně plechovky se zachováním kvality.

Tímto systémem označíme až 120 000 plechovek za hodinu, což zvyšuje rychlost a efektivitu výroby bez nutnosti duplikování značícího systému. Jde o optimální řešení nejen pro urychlení značícího procesu, ale také z hlediska úspory provozních nákladů. Značicí lasery ke svému provozu nepotřebují žádný spotřební materiál a jsou v podstatě bezúdržbové, tudíž i náklady na servis a pravidelnou údržbu jsou v porovnání s jinými značicími technologiemi zanedbatelné.