Laserové značení v potravinářském průmyslu

PET (polyethylentereftalát) je termoplast, který nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Jedním z nich je i potravinářství, kde se používá zejména pro výrobu obalů nebo jednorázových plastových kelímků. V dnešní době se rozšiřují možnosti využití tohoto materiálu na znovu-použitelné výrobky a do budoucna se očekává jeho ještě větší recyklovatelnost.

PET známe zejména ve formě průhledného plastu, který vzniká rychlým ochlazováním při výrobním procesu. Recyklovatelný PET má pro laserové značení specifické vlastnosti, jako je například tloušťka materiálu a transparentnost. Na ty je nutné myslet při výběru vhodného typu laseru a jeho vlnové délky.

Nejčastěji se používá vlnová délka laserového záření 10,6 µm nebo 10,2 µm, kdy při reakci s PET materiálem dochází ke gravírování a laser vytváří průhledné značení a oslabuje materiál.

U vlnové délky 9,3 µm dochází k tzv. foamingu – napěnění, který nepoškozuje materiál, zaručuje lepší kontrast a pohledově hezčí značení.

Rozdíly v reakcích daných značení s různými vlnovými délkami zajišťují pevnost obalu a eliminují riziko případného vlivu vnitřního tlaku na obaly nápojů sycených oxidem uhličitým. CO2 lasery Macsa ID řady K1000 SPA umožňují značit například loga, data, nebo jiné informace jednoduchým a efektivním způsobem. Díky krytování IP 65 jsou vhodné i do náročných provozů plnících a stáčecích linek.